Get Adobe Flash player

Salgının kürsel eğitim raporu açıklandı
Harvard Üniversitesi Küresel Eğitim ve İnovasyon Girişimi Merkezi ve Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından eğitime yönelik hazırlanan COVID-19 araştırmasının sonuçları açıklandı

Rapora göre; Sosyal izolasyonun zorunlu olduğu günlerde eğitim sistemlerinin ve kurum liderlerinin eğitimin devamı adına alternatif planlar geliştirmeleri gerekliliği büyük önem taşıyor. 
Harvard Üniversitesi Küresel Eğitim ve İnovasyon Girişimi Merkezi ile Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü, COVID-19 salgını sebebi ile eğitimde atılabilecek adımlara rehberlik edecek bir araştırma raporu hazırladı. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin de katkı sunduğu raporda, ülkelerin online eğitim platformlarının yeterliliği, ders çalışmak için sessiz bir ortam, bilgisayar ve internet bağlantısına erişim, internet hızı ve okullardaki dijital araç yeterliliği gibi birçok konu ele alındı. Eğitimin çeşitli ülkelerde krize karşı verdiği tepkilerin de incelendiği bu raporda, eğitim sistemi ve örgüt liderlerinin, mevcut gerekli sosyal tecrit döneminde, alternatif yöntemlerle, eğitimin devamı için planlar geliştirmelerini öneriyor. 

Öğretmen ve öğrncilerin sağlığı 

Rapora göre; ülkeler, tüm dünyayı saran COVID-19 salgını krizi süresince verilen hükümet kararlarından en önemli konular öğrenciler için akademik öğrenmenin sağlanması, bireysel çalışma yetenekleri açısından eksikliği olan öğrencilerin desteklenmesi, öğrencilerin sağlıklı olmalarının sağlanması, öğretmenlere profesyonel destek sağlanması ve öğretmenlerin sağlıklı olmasının sağlanması, öğretmenlere tıbbi yardım sağlanması. Katılımcıların bu süreçte alınması ve ölçülmesi en zor olan konuya verdiği öğrenciler için akademik öğrenmenin devamlılığının sağlanması, bireysel çalışma yetenekleri açısından eksikliği olan öğrencilerin desteklenmesi, öğrenci öğreniminin ölçülmesinde devamlılık ve güvenilirliğin sağlanması, öğrenci öğrenimini desteklemeleri için ailelere destek sağlanması ve öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlıklı olmalarının sağlanması yanıtı çıktı. 

Teknolojiye erişim zorlayıcı alan

Anketlerden çıkan bir diğer sonuç ise; eğitim açısından en zorlayıcı olarak değerlendirilen alanlar arasında teknolojik altyapının ulaşılabilirliği, öğrencilerin ruhsal sağlığının ele alınması, dijital olan ve olmayan aktivitelerin doğru bir şekilde dengelenmesi ve teknolojik altyapının yönetilmesi. Rapora göre; Avusturya, İzlanda, Makao (Çin), Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletlerde bilgisayar-öğrenci oranı 1.25 veya daha yüksek iken Arnavutluk, Brezilya, Yunanistan, Kosova, Karadağ, Fas, Türkiye ve Vietnam’da her dört öğrenciye bir veya daha az bilgisayar düşüyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 98 ülke ile yapılan anketler ve görüşmeler sonucu ülkelerin eğitim ihtiyaçlarının ve ortaya çıkan yanıtların değerlendirmesine dayanan raporu, OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher ve Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi profesörlerinden Fernando Reimers hazırladığı raporda COVID-19 salgına karşı eğitim alanında alınması gereken tedbirlere yönelik bir kontrol listesinin bazı maddeleri ise şöyle: 
1. COVID-19 pandemisine yönelik eğitimin göstereceği yaklaşımı, geliştirme ve uygulama sorumluluğunu alacak bir çalışma ekibi ya da yönetim komitesi oluşturun.
2. Sosyal mesafe uygulamasının etkin olduğu dönemde uygulanmak üzere çalışma ekibi üyeleri arasında sık ve düzenli iletişimi sağlayacak bir program geliştirin.
3. Stratejiyi yönlendirecek ilkeleri tanımlayın. Örneğin: öğrencilerin ve personelin sağlığını korumak, akademik öğrenmeyi sağlamak, öğrencilere ve fakülteye duygusal destek sağlamak.
4. Halk sağlığı yetkilileri ile koordinasyon mekanizmaları oluşturun böylece eğitim hareketleri eşzamanlı olur, halk sağlığı hedef ve stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.
5. Eğitim verme yöntemlerinin aksadığını göz önüne alarak, öğretim program hedeflerini yeniden önceliklendirin. Sosyal uzaklaşma döneminde neler öğrenilmesi gerektiğini tanımlayın.
6. Sosyal uzaklaşma dönemi sona erdiğinde, kaybedilen öğrenme süresini geri kazanmak için uygulanabilirlik belirleyin.
7 Eğitim verme araçlarını tanımlayın. Bu araçlar; mümkünse etkileşim için en çok değişkenlik ve fırsat sağladığı için online öğrenmeyi içermelidir. Eğer bütün öğrencilerin gerekli cihazları veya bağlantıları yoksa bunları onlara sağlamanın yollarını arayın..
8. Öğretmenlerin; mümkünse doğrudan yönlendirme veya kendi kendine öğrenebilmeleri için rehberlik yoluyla; öğrencilerin yeni durumda öğrenmelerini etkili bir şekilde yönlendirip desteklemeleri için rollerini ve beklentileri açıkça tanımlayın.
9. Öğretim program hedefleri, stratejileri, önerilen faaliyetler ve ek kaynaklar hakkında öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile iletişim kurmak için bir web sitesi oluşturun.
10. Online eğitim stratejisi mümkün değilse, alternatif eğitim verme yöntemleri geliştirin.
11. Alternatif eğitim planı uygulanırken en savunmasız öğrenciler ve aileler için yeterli desteği sağlayın.
12. Ortak öğrenme ve refahı artırmak için öğrenciler arasındaki iletişim ve iş birliğini geliştirin.
13. Öğretmen ve ebeveynlerin yeni eğitim yönteminde, öğrencileri destekleyebilmeleri için mesleki gelişim hemen mekanizması oluşturun.
14. Zorunlu olduğu takdirde kullanılmak üzere uygun öğrenci değerlendirme süreçleri tanımlayın.
15. Terfi ve mezuniyet için uygun süreçleri tanımlayın.
16. Gerektiğinde, düzenleyici çerçeveyi; online eğitimi ve diğer yöntemleri uygulanabilir kılacak, öğretmen özerkliğini ve iş birliğini destekleyecek şekilde gözden geçirin.


Yayin tarihi:  04/05/2020
Bu haber toplam 86410 defa okunmuştur
Yazarlar
Untitled Document
Kategori haberleri

Copyright © egitimhabercisi.com
2011
 
 
Bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan
ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
29 Şubat   10:43