Get Adobe Flash player

Üniversiteli olmak gittikçe zorlaşıyor
Sınırlı kontenjanlar sebebiyle LYS’ye giren yaklaşık 2 milyon adaydan sadece 450-500 bin arası öğrenci üniversiteye girebilecek. Ancak 100 bin civarındaki aday işe yarar bölümlere girme şansını yakalarken, 400 bin genç mezuniyet sonrası iş bulma zorluğu çekecek

Üniversiteye girmek adeta bir sorun haline geldi. Yükseköğretim kurumlarındaki sınırlı kontenjanlar sebebiyle her yıl binlerce öğrenci açıkta kalırken, binlercesi de hatalı yapılan tercihler nedeniyle mezuniyet sonrası iş bulma zorluğu çekiyor.  Lisans Yerleştirme Sınavları’na(LYS) yaklaşık 2 milyon aday katıldı. Ancak sınava katılan adaylardan 450-500 bin arası öğrenci üniversiteye girebilecek. 500 bin gençten ise 100 bin civarındaki öğrenci işe yarar bölümlere girecek. Geriye kalan 400 bin civarındaki genç de, üniversite mezuniyeti sonrası iş bulma zorluğu çekecek.

İş bulma garantisi önemli

Eğitim sitemimizde yönlendirme çalışmalarına gereken önem verilmediği için birçok genç geleceğini planlama konusunda kararsızlık yaşıyor. Binlerce genç, meslek seçimi konusunda nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyor. Eğitim sisteminin bir sonucu olarak, gençlerin çoğu istediği bölüm yerine puanının tuttuğu bölümleri tercih etmek zorunda kalıyor. Öğrenciler tarafından en çok Tıp, eczacılık, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik  bölümlerinin revaçta olduğunu belirten uzmanlar, öğrencilerin bu bölümleri mezuniyet sonrası iş bulma garantisi yüksek olduğunu düşünerek tercih ettiklerini söyledi.

Ara eleman ihtiyacı çok

Üniversiteyi kazanamayan öğrencilerin asla karamsarlığa kapılmamaları gerektiğini ifade eden uzmanlar,  ''Bir öğrenci muhakkak bir meslek sahibi olmak istiyorsa diğer ara mesleklere de yönelmeli. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini kazanamadım diye üzülmemeli. Türkiye'nin diğer ara mesleklerde yetişmiş nitelikte elemanlara da ihtiyacı var. Öğrenciler kendilerini sınırlamamalı, diğer 2 yıllık işe yarar bölümleri de yeteneklerine uygunsa seçmeliler'' diye konuştu.

Tercihlere dikkat edin

Öğrencilerin tercih yaparken genellikle en çok istedikleri bölümden en az istedikleri bölüme doğru sıralama yaptıklarını belirten uzmanlar, tutarlı bir tercih yapabilmek için özellikle şu noktalara dikkat çekti:

*Adaylar kazanıp mutlu olmayacakları, pişmanlık yaratacak bölümleri tercih etmekten kaçınmalılar. Son tercihlerine yerleşseler bile bundan mutlu olmalılar.

*Sadece yatay geçiş olanağı düşünülerek üniversite ve bölüm seçilmemeli. Aday tercih ettiği bölümün kazandıracağı mesleği içine sindirebiliyorsa o bölüme tercihleri arasında yer vermeli.

*9. tercihine yerleşen bir aday ‘keşke 11. tercihim olsaydı’ demeyecek şekilde tercih listesini oluşturmalıdır.

*Tercih listelerini oluştururken adaylar, hem kendi gerçeklerini (ellerindeki sayısal verileri) hem de isteklerini dikkate alıp, bu iki kriteri uzlaştırma yolu aramalılar.

*Ölü tercih yaparak tercih hakkınızı eksiltmeyin. Bir tercihi kendinden daha yüksek puanlı bir bölümün üzerine yazmak ölü tercih yapmak anlamına geliyor.

*Mutlaka bir uzmandan yardım alın. Fakat uzmanın tercihlerinizi sizin için yapmasını beklemeyin. Rehber öğretmenin yanına ön hazırlık yaparak, gerekli kontrolleri yaptırmak ve aklınıza takılanları sormak için gidin.

Doğru meslek seçimi

Uzmanlar, meslek seçerken dikkat edilecek en önemli noktaları şöyle sıraladı:

*Tercihler okunmak istenen bölüm-şehir-üniversite göz önüne alınarak değil, yapılmak istenen meslek düşünülerek yapılmalı.

*Üniversite tercihi bölüm tercihi değil, meslek tercihidir. Örneğin fen-edebiyat fakültesini seçen bir öğrenci mezuniyetten sonra iktisadi idari bilimler alanında çalışamaz ve bu fakülte mezunlarının girdiği sınavlara giremez.

*İdealinizdeki bölüm ya da üniversite yoktur, idealinizdeki meslek vardır. Seçeceğiniz bölümün idealinizdeki mesleğe gidişte bir engel olmaması ve olabildiğince yolunuzu açması gerekiyor.

*Mezuniyetten sonra girilecek birtakım özel ve kamu sınavları olacağı gibi adaylardan birtakım nitelikleri de edinmiş olmaları beklenecek. Gençlerin kendilerini kariyer yolculuğunda nelerin beklediğini bilmeleri ve hazırlıklı olmaları gerekiyor.

*Tercih sürecinde öğrenci iki boyutlu bir araştırma yapmalı. Birincisi kendi ilgi ve yeteneklerini tanımaya dair olmalı. ‘Ben hayatta ne yapmak istiyorum, hangi mesleği yapabilirim, altından kalkabilir miyim?’ gibi sorulara somut cevaplar aranmalı. İkinci araştırma ise, yapmak istediği meslek veya mesleklerin (sosyal haklar ve güvence, kazanç durumu, işte ilerleme imkanı vb.) özellikleriyle ilgili olmalıdır.  

Ailenizin etkisinde kalmayın

Meslek seçiminde gençlerin en çok ailelerinin etkisinde kaldığını söyleyen uzmanlar, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

* Kararı aileye bırakmayın. Ailenin görevi çocuğu adına karar vermek değil, çocuğunu amacı konusunda cesaretlendirmek, bilgilendirmek ve desteklemektir.

* Gençlik döneminde çevresindeki etkilenmelere fazlasıyla açık olan bireyler çok sık karar değiştirir. Gencin sahip olduğu bireysel özellikler önemlidir. Sık sık karar değiştirilmemelidir. 

*Bilinçsiz olarak yapılan seçimler, kişiyi ömür boyu etkiliyor. Öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için, ilgi ve yeteneklerini ön planda tutarak karar vermeleri gerekiyor.

*Kulağa hoş gelen meslekleri seçmek doğru değil. Ülkemizde meslek seçiminde birinci etkili faktör tesadüflerdir. Sırf mesleğin adı kulağa hoş geldiği için mesleğin ne olduğunu bile bilmeden tercih eden gençlere rastlanmaktadır. Endüstri Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler bölümleri bu duruma örnekdir.

Mezun olunca nerelerde çalışabilirsiniz?

Üniversite sonrası çalışabileceğiniz kamu ve özel sektör kuruluşları:

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği :Bayındırlık, Tarım,Orman, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıkları, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kamu İktisadi Teşekküllerinde.

Elektronik Mühendisliği:Türk Telekom, TRT, TEK, haberleşme, bilgisayar, bakım -onarım konularında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında.

Elektrik Mühendisliği:Kamu ve özel sektör kuruluşlarında.

Çevre Mühendisliği:Çevre Bayındırlık, Kültür, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret, Orman, Tarım Bakanlıklarında, Belediyelerde ve özel sektör kuruluşlarında.

Bilgisayar Mühendisliği:Eğitim, Yönetim, Endüstri, Ticaret, hizmet alanlarında özel ve resmi  kuruluşlarda yazılım ve donanım konusunda bankalarda, şirketlerde, üniversiteler ve bilgisayar piyasasında yazılım donanım üreten ve pazarlayan firmalarda.

Gıda Mühendisliği: Gıda üretim işletmeleri, Kamu ve Özel Sektörde proje mühendisi, yatırım uzmanı, danışman ya da kalite kontrol uzmanı olarak görev yapılabilir.

Jeoloji Mühendisliği:MTA, Türkiye Petrolleri A.Ş, DSİ, TKİ, Devlet Karayolları, Seramik ve Cam Fabrikaları ve Deprem Merkezleri.

Endüstri Mühendisliği:Endüstri alanındaki çeşitli işletmelerde kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda, danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda.

Öğretmenlik

Biyoloji öğretmenliği: Orta dereceli okullar ve dershanelerde. Akademik kariyer yaparak biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında görev alınabilir.

Fen Bilgisi, Matematik, Fizik, Tarih, Coğrafya öğretmenliği, :Resmi ve özel okullarda, dershanelerde.

Kimya Öğretmenliği: Lise, kolej ve dershanelerde. Fabrikalarda ve kimya laboratuvarlarında.

Felsefe Grubu Öğretmenliği:Resmi ya da özel tüm orta dereceli okullarda ve dershanelerde.

Anaokulu Öğretmenliği:Devlet yada özel sektöre bağlı anaokullarında ve kreşlerde.

Sınıf Öğretmenliği: Resmi ilköğretim okullarında ve özel okullarda.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği:İlköğretim okullarında

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği: Orta öğretim kurumlarında, çeşitli yayın kuruluşlarında düzeltmen ve dil uzmanı olarak görev alabilirler.

Türkçe Öğretmenliği:İlköğretim okullarında, çeşitli yayın kuruluşlarında düzeltmen ve dil uzmanı olarak görev alabilirler.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği:Resmi ya da özel tüm ilköğretim okullarında.

Sözel meslekler

Gazetecilik: Gazetelerin ve dergilerin yazı işleri kadrolarında, muhabir kadrolarında, (spor,eğitim, politika vb. )

Halkla İlişkiler: Fabrika, üniversite, gazete, hastane, banka gibi her türlü kamu ve özel kuruluşlarda.

Radyo TV ve Sinema:TRT ve özel kanallar ile reklam şirketleri.

Hukuk:Avukat, hakim, savcı yada hukuk müşaviri olarak ilgili kurumlarda. Kaymakamlık, noterlik, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi görevlerde de çalışılabilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık:Resmi ve özel okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, özel dershanelerde, Adalet Bakanlığında, çocuk yuvalarında, özel rehberlik danışma bürolarında.

Arşivcilik:Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arşivinde, gazete, sanayi ve hastane arşivleri ile kütüphanelerde.

Sanat Tarihi: Müzelerde, turizm acentalarında ve üniversitelerde.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler:Dışişleri Bakanlığı, İçişleri, Turizm, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları, devlet Kuruluşları ile özel sektör işletmelerinin çeşitli yönetim düzeylerinde.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: Kaymakam ve müfettişlik gibi görevlerle özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde.

Sayısal meslekler

İşletme: Kamu ya da özel tüm kuruluşlarda pazarlama, üretim, personel yönetimi, muhasebe, bütçe planlama, finansman alanlarında çalışılabilir.

İktisat: Özel ve kamu kesiminde üst düzey yönetim, finans sektörü, Sayıştay, hesap uzmanı, planlayıcı, denetleyici, pazarlayıcı ve halkla ilişkiler uzmanı olarak görev yapabilirler. Turizm işletmeciliği ve Otelcilik:Otellerde, turizm sektöründe.

İç Mimarlık: Mimarlık bürolarında, mobilya fabrikalarında veya özel bürolarda çalışılabilir.

Mimarlık-kamu kesiminde, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde. Büyük inşaat şirketlerinde çalışılabilir.

Tıp: Tıp doktorluğu özel ve kamu sağlık kuruluşları, hastaneler, üniversite hastanelerinde. Koruyucu hekimlik, uzmanlık dallarında, iyileştirici (Klinik) hekimlik uzmanı olarak görev yapılabilir.

Diş Hekimliği:Resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde de görev yapılabilir.

 

 


Yayin tarihi:  24/07/2015
Bu haber toplam 2687 defa okunmuştur
Yazarlar
Untitled Document
Kategori haberleri

Copyright © egitimhabercisi.com
2011
 
 
Bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan
ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
11 Nisan   22:28