Get Adobe Flash player

Öğrenciler ALES’teki mantık sorularından şikayetçi!..
Öğrenciler Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndaki (ALES) mantık sorularındaki bilgi eksikliğinden şikayetçi. Örneğin, mantık testinde Deniz, Suat gibi hem kızların hem erkeklerin kullanıldığı isimlerin sorulması ve kimin hangi cinsiyette olduğunun belirtilmemesi öğrencilerin zorlanmasına neden oluyor

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndaki (ALES) son değişiklikler hakkında bilgi veren İstanbul Murat Eğitim Kurumları Avcılar Şube Müdürü İbrahim Öndaş, soruşlarımızı şöyle cevapladı: 

*Sınav sisteminde yapılan en son değişiklikler nelerdir?

Sonbahar 2010 döneminden itibaren geçerli olmak üzere getirilen yeni sistemde; Sayısal Bölüm Sayısal1 - Sayısal2 ve Sözel bölüm Sözel1 - Sözel 2 olarak ayrılıyor. Soru sayıları her bölümde 50 olmak üzere toplamda 200 sorudan oluşuyor. Sayısalcı ve Eşit Ağırlıkçı adaylar Sözel-2 testini, Sözelci adaylar ise Sayısal-2 Testini çözmeyecekler. Böylece bütün adaylar toplamda 3 test (150 soru) cevaplayacaklar. Sınav süresi önceki sınavlarda olduğu gibi 180 dakikadır.
ALES 'te 24 ay (2 Yıl) olan geçerlilik süresi 36 ay (3 Yıl) olarak değiştirilmiştir. ALES sınavlarının sonuçları 3 yıl geçerli olacaktır. 

*Öğrenciler en çok mantık sorularından şikayetçi bunun sebebi nedir?
 
ALES mantık sorularında Deniz, Suat gibi hem kızların hem erkeklerin kullanıldığı isimlerin sorulması ve kimin hangi cinsiyette olduğu ile ilgili bilgi verilmemesi öğrencileri  zorluyor. Bunun dışında yeni düzenleme zaman sıkıntısı ortadan kaldırmıştır. Ancak öğrencilerin testlerin ağırlıkları ve ihtiyaç duydukları puana göre soru çözme taktikleri geliştirmeleri gerekiyor. Maalesef kılavuzlar dışında pekte iyi duyurulamadığı için sınav anında sıkıntı yaşayan öğrenciler oluyor. Fakat bizler bu konuda kurumumuzun Rehberlik birimleri aracılığ ıile ve yaptığımız deneme sınavları ile öğrencileri bilgilendirmeye gayret ediyoruz.

*Sınavın genel özellikleri hakkında kısa bir bilgi verir misiniz?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,
• Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
• Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.
“Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.” Daha çok yüksek lisans başvuruları için girilen bir sınav olarak bilinen ALES sınavı, doktora başvuruları için de girilmesi gereken bir sınavdır.

AĞIRLIKLI PUANLARIN HESAPLANMASINDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI

Yeni sınav sistemine göre bölümlerin puan türlerine etkisi aşağıdaki gibidir:
 
Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru
cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
 
Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham
puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
 
Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır.
 
Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak
üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
                                  Sayısal-1 SP Sayısal-2 SP Sözel-1 SP Sözel-2 SP
Sayısal AP                   0,35                  0,35                0,3
Sözel AP                       0,2                                            0,4                   0,4
Eşit AP                          0,4                    0,2                  0,4
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak, 100 üzerinden
puanlara dönüştürülecektir.
ALES Puanı = 70 + (30 [ 2 (AP – X ) – S]/ 2 ( B – X ) – S)

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü
Sayısalcı ve Eşit Ağırlıkçı adaylar Sözel-2 testini, Sözelci adaylar ise Sayısal-2 Testini çözmeyecekler.
Böylece bütün adaylar toplamda 3 test (150 soru) cevaplayacaklar.
 
ALES puanının yüzde 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi diploma notu, mülakat sınavı, bilim sınavı, yabancı dil yeterlilik derecesi gibi unsurları da değerlendirmeye katabilir.

Sınav başvuru tarihleri

ALES Sınavı , Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılır. Sınavlar her zaman Pazar günü yapılır.
ALES İlkbahar Dönemi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
Sınav Tarihi : 13.05.2012
Sınav Başvuru Tarihi : 26.03.2012 - 04.04.2012
Sınav Başvuru Merkezleri : ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri, Üniversite Rektörlükleri,
                                           http://www.osym.gov.tr
Sınav başvuru ücreti : 40 TL

 


Yayin tarihi:  12/03/2012
Bu haber toplam 179 defa okunmuştur
Yazarlar
Untitled Document
Kategori haberleri

Copyright © egitimhabercisi.com
2011
 
 
Bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan
ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
29 Şubat   11:20