Get Adobe Flash player

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Taslağı neden değişmeli?

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Taslağının değiştirilmesi yönünde talepler, öneriler;

BAŞLIK: ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
KONU: TASLAĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ
 
AÇIKLAMALAR: •Mevcut yönetmelikteki "Eşlerin 2 yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik pirimi ödemek" şartı, aile bütünlüğüne kısmen zarar vermekteyken; taslaktaki "kesintisiz son 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemek" şartı, aile bütünlüğüne tamamen zarar verecektir.
•Henüz taslak halindeyken bile eş ataması bekleyen binlerce insanı hüsrana uğratmış ve gelecek planlarını askıya almalarına yol açmıştır.
•Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi, birçok sorunu beraberinde getirmesiyle toplumsal yapımızı da etkileyecektir.
 
Başlıklar Halinde Uygulanmak İstenen Bu Yönetmeliğin Toplumumuza Etkileri:
   1.Öğretmenlerimize Etkileri ◦Öncelikle psikolojik olarak sağlık sorunları yaşamak zorunda kalacak.
◦Görevine kendini veremeyecek ve derslerin verimsiz geçmesine sebep olacak.
◦Aile bağları kopuk ve gelecek planlarından yoksun yaşayacak.
◦Eşi ayrı, kendi ayrı bir hayat yaşadığı için hem maddi hem de manevi sıkıntılar oluşacak.
◦Çocuğu yanında değilse annelik görevini yapamayacak ve çocuğun gelişimine engel olacak.
◦Çocuğu yanındaysa babasız yetiştirmek zorunda kalacak ve buda çocuğun gelişimine engel olacak.
◦Çocuğu yoksa bir çocuğu olması için belirsiz bir süre beklemek zorunda kalacak.

  1.Öğrencilerimize Etkileri ◦Öğretmenlerimizin sorunları derste stresli bir ortam oluşturacağı için derslikte iletişim kopukluğu yaşanacak ve öğrenciler bir süre sonra ilgisizleşerek dersten kopacak.
◦Derslikte kasvetli ortam nedeniyle derse ilgisi azalan öğrencilerin ders notları da olumsuz yönde etkilenecek.

  1.Öğretmen Eşlerine Etkileri ◦Eşinin ataması olması için istemediği bir işte çalışmak zorunda kalacak.
◦Çalıştığı işyerinde çıkarılma korkusuyla ağır sözlere, ağır işlere ve haksızlıklara boyun bükmek zorunda kalacak.
◦Sınavlara hazırlanmak ve ya eğitimini tamamlamak yerine bir işe girip, maaşı da zorluğu da ne olursa olsun çalışmaya mahkûm kalacak.
◦Çalışmak zorunda olduğu için iş tercihi yapamayacak ve daha uygun bir iş bulduğunda mevcut işinden ayrılıp yeni işine geçemeyecek.
◦Yeni bir iş kurma düşüncesine, işin olmama ihtimali nedeniyle girişemeyecek.
◦Psikolojik olarak sağlık sorunları yaşayacak.
◦Çocuğu yanında değilse babalık görevini yapamayacak ve çocuğun gelişimine engel olacak.
◦Çocuğu yanındaysa annesiz yetiştirmek zorunda kalacak ve buda çocuğun gelişimine engel olacak.
◦Çocuğu yoksa bir çocuğu olması için belirsiz bir süre beklemek zorunda kalacak.

  1.Aile Bütünlüğümüze Etkileri ◦Aile tamamen birbirinden kopuk ve tek başına bir hayat yaşayacak. Buda ailedeki sevgiyi yok edecek.
◦Ailenin dağılmış olması, aile yapısının zayıflamasına neden olacak.
◦Ailenin uzak kalması, fertleri birbirinden daha da uzaklaştıracağı gibi ayrılma noktasına getirecek.

  1.Devletimize Etkileri ◦Ailedeki yaşanan mağduriyet hem eğitimimize hem de toplumumuza yansıyacak.
◦Devlete olan saygı ve sevgi azalacağı gibi güven ortamı da yok olacak. 
Çözüm Önerisi: 1.Özel Sektör Sorunu:
İş güvencesinin olmadığı Özel sektörün zor şartlarında "kesintisiz 3 yıl" çalışmaya devam eden çok az insan vardır. Gerçekçi olmak gerekirse özel sektördeki bu sorunun çözülmesi için daha uzun yıllar vardır. Dolayısıyla kesintisiz ibaresi mutlaka kaldırılmalıdır.
   1.Aile Bütünlüğünün Bozulması:
Taslaktaki "3 yıl" şartı oldukça uzun bir süreç olmakla birlikte çok büyük mağduriyetler yaşatacaktır. Dolayısıyla bu maddeden kesinlikle vazgeçilmelidir.
 
TALEBİM:
 
 20 Ekim'de Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı, "ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ" taslağında yer alan;
 
 "YEDİNCİ BÖLÜM - Mazerete Bağlı Yer Değiştirmeler - Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme - MADDE 36- (1) Öğretmenin, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği; ç) Öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir."
 
 Bu bentte, "kesintisiz son 3 yıl sosyal güvenlik primi ödemek" şartının aile bütünlüğümüzü bozacağından dolayı iptalini ve son atama ile yer değiştirme yönetmeliğinde yer alan "son iki yıl içerisinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek" şartının uygulanmaya devam etmesini talep ediyorum.


Yayin tarihi:  12/12/2014
Bu haber toplam 56178 defa okunmuştur
Yazarlar
Untitled Document
Kategori haberleri

Copyright © egitimhabercisi.com
2011
 
 
Bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan
ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
29 Şubat   11:33