Get Adobe Flash player

Uzmanlar TEOG'da son oturumu değerlendirdi
Uzmanların 25-26 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleşen birinci dönem TEOG sınavları ile ilgili yorumları;

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin girdiği birinci dönem TEOG ortak sınavının ikinci oturumu 26 Kasım 2015 (bugün) tarihinde Türkiye genelinde toplam 1 milyon 174 bin 427 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Sınav, tek oturumda ve 3 dersin sınavları farklı saatlerde olacak şekilde yapıldı. Her bir dersin sınavı, yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde, Ankara saati ile 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başladı. İkinci oturumda sırasıyla Fen ve Teknoloji, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil konulu ders sınavları gerçekleştirildi.  Her ders sınavında, 20 sorunun yanıtlanması için öğrencilere 40'ar dakika verildi. Buna ek olarak öğrenciler 30’ar dakika dinlenme süresi kullandı. Ortak sınavlarda A, B, C ve D Kitapçığı olmak üzere 4 farklı kitapçık verildi. Her bir ders sınavı için salonlara 20'şer öğrenci yerleştirildi. Uğur Okulları Akademik Kurul üyeleri soruları değerlendirdi:

Uğur Okulları G.M Yrd./Akademik Kurul Başkanı Adil Kurt:

Altı ders için birinci yazılı sınav niteliğindeki TEOG- 1. Dönem Merkezî Sistem Ortak Sınavlar bugün tamamlanmıştır. Yayımlanan sınav soruları, 8. sınıf müfredat kapsamlarına sınav kazanım dağılımına uygundur. Hatalı soru yoktur.  Ortak sınavların tümünde doğru okuma konusuna hassasiyet gösterilmiştir. Soruları doğru okuyan ve okuduğunu doğru yorumlayan öğrenciler bu sınavda başarılı olacaktır. İkinci sınava hazırlanırken öğrencilerimize konuları sindirerek ve neden-niçin ilişkisini sorgulayarak çalışmalarını tavsiye ederim.

Uğur Okulları/Uğur Kariyer Merkezi Direktörü Nazik Kösegil:

 2015 TEOG’un birinci dönem sınavlarını öğrenciler başarıyla bitirdiler. Sınava genel olarak bakıldığında düzenli ders çalışan öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olduğu görülmüştür. Yapılmış olan bu sınavların puanları, bir yandan 8.sınıf yılsonu başarı puanını etkilerken, diğer taraftan 700 puan üzerinden hesaplanan sınav puanını etkileyecektir. 27-28 Nisan 2016’da yapılacak olan 2. TEOG sınavları da aynı derecede bu puanlamaları etkileyecektir. 2. Dönem sınavlarının müfredatı, hem 1. hem de 2. dönemin konularını içerecektir.  Dolayısıyla öğrencilerimizin yapması gereken bitmiş olan sınavlarla ilgili olumsuz düşüncelerini bir kenara bırakıp derslerini dikkatli dinlemek, düzenli konu tekrarı yapmak ve verimli bir şekilde 2. dönem sınavlarına hazırlanmaktır. Veliler de bundan sonraki süreçte yapılmış olan sınavla ilgili öğrencilerle kırıcı, karşılaştırma içeren yargılayıcı konuşma ve tavırlardan uzak durmalıdır. 2. dönem sınavlarının da puanlama da ciddi bir şekilde etkili olduğunu unutmadan öğrencinin sağlıklı ve verimli ders çalışabileceği ortamları oluşturmalıdırlar. Özetle süreç devam ediyor, bu sınavda yaşanmış tüm olumsuzluklardan ders alarak, öğrenci, veli ve öğretmenler Nisan sınavlarına hazırlanmalıdırlar.

Türkçe: Handan Büke (Türkçe Akademik Kurul Başkanı)

Türkçe sınavındaki sorular MEB kazanımlarına ve müfredata uygun bir şekilde sorulmuştur. Sorular anlam, dil bilgisi, yazım ve noktalama konularından sorulmuştur. Anlam sorularında bir iki soru belirleyicidir. Bunun dışındaki anlam soruları öğrencinin rahatlıkla anlayabileceği düzeydedir. Anlam soruları içinden parçada anlam soruları geçtiğimiz yıl TEOG-1 sorularıyla uzunluk bakımından benzerlik göstermektedir. MEB’in yayınladığı kazanım testlerine ve değerlendirme sınavlarına benzer yapıda sorulmuştur. Metinler dil bakımından açık ve doğru seçeneğe rahatlıkla yöneltebilecek niteliktedir. Deyimler sorusu günlük hayatta öğrencilerin rahatlıkla karşılaşabileceği tarzda sorulmuştur. Dil bilgisi soruları konu bilgisi yeterli olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği tarzda hazırlanmış. Yazım ve noktalama soruları ise beklenen tarzda gelmiştir.  Sınavın içeriği parçada anlam, sözcükte anlam, cümlede anlam, söz sanatları, yazı türleri, anlatım biçimleri ve düşünce geliştirme yolları, deyimler, eylemsi, cümlenin öğeleri, yazım bilgisi ve noktalamadan oluşmuştur. Beklenmedik tarzda soru sorulmamıştır.

Matematik: Zuhal NAMLISOY (Matematik Akademik Kurul Başkanı )

Matematik sınavındaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun bir şekilde sorulmuştur. Sorularımız kareköklü, üslü sayılar, sayı örüntüleri ve özdeşlik tanımından sorulmuştur. Geçen yıllarda yapılan TEOG sınavına göre daha problem ağırlıklı bir sınav olmuştur. Temel bilgiler içeren çözümü kolay soruların yanı sıra yorum gerektiren sorular da vardı. Bazı sorular 7. sınıf bilgisi gerektiren kısımlar içermektedir. Genel olarak 3 veya 4 soru eleyici diyebiliriz. Beklenen düzeyde sorular sorulmuştur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Hatice Boztaş (Din Kültürü Akademik Kurul Başkanı)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavının soruları MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun şekilde sorulmuştur. 1. ünite olan “Kaza ve Kader” sınavın içeriğini belirlemiştir. Beklendiği gibi daha çok anlamaya dayalı sorulara yer verilmiştir. Doğru okuyan ve okuduğunu iyi yorumlayan öğrenciler sınavdan iyi bir sonuç alabilirler.

Fen ve Teknoloji: Filiz Polat (Fen Bilgisi Akademik Kurul Başkanı)

2015-2016 Eğitim öğretim yılı birinci dönem TEOG 1 Fen Bilimleri sınavını değerlendirdiğimizde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ve kazanımlarına uygun olduğunu görmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav öncesi yayınlanan kazanım testleri ve değerlendirme sınavlarına benzer sorular bulunmaktadır. Önceki yıllardaki TEOG sınavlarına benzer niteliktedir. Çok zor bir sınav değildir.  Ancak belirleyici sorular vardı. Sınavda 11 Biyoloji,9 Fizik sorusu bulunmaktadır. Biyoloji soruları 1. Ünitede bulunan DNA, Genetik kod, Hücre Bölünmeleri, Kalıtım, Adaptasyon ve Evrim konularından oluşmakta. Bu sorular okuduğunu anlama, yorumlama ve dikkati ölçme niteliğindedir. Fizik soruları ise 2.ünitede bulunan Kaldırma Kuvveti konularından oluşmaktadır. Bu sorular görsel açıdan zengin, deney ve grafik ağırlıklıdır. Öğrencilerden fikir yürütmeleri istenmiştir. Dinamometre soruları ise dikkat gerektiren sorulardı.
Dikkatli olan, okuduğunu anlayan, yorumlayan tüm öğrencilerin başarılı olacaktır. Tüm öğrencilere geçmiş olsun diliyoruz.  

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Burcu Sertkahya (Sosyal Bilgiler Akademik Kurul Başkanı)

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınav soruları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sene başında yayımlamış  olduğu kazanımlarına ve müfredatına uygundur. Sorular, öğrencilerimizin sorumlu oldukları tüm ünitelerden sorulmuş olup, ağırlıklı olarak  I.Ünite ''Bir Kahraman Doğuyor'' ve ''II. Ünite ''Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler'' ünitesinden sorulmuştur. Özellikle bu yıl önceki yıllara göre I.Ünite olan ''Bir Kahraman Doğuyor’dan daha fazla sayıda soru  sorulmuştur. Sorular, öğrencilerin hem bilgilerini yoklayıcı hem de bilgilerini yorumlamaya dayalı bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca kazanımlar, tablo ve diyagramla da görselleştirilerek sorulmuştur. Sınav, yeterli bilgi düzeyine sahip tüm öğrencilerimizin yapabileceği zorluk derecesindedir. 

İngilizce: Ernu Maro (İngilizce Akademik Kurul Başkanı )

2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılı TEOG 1 Sınavı Sona Ermiştir.  İngilizce sınavındaki sorular, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sene başında yayınladığı müfredata ve kazanımlara uygundur. Sınav soruları ağırlıklı olarak Ünite 1, 2, 3 konularından sorulmuştur. Sınav sorularındaki konu dağılımı tüm ünitelerle eşit orandadır. Kazanımlar Tablo ile görselleştirilerek sunulmuştur. Sorular, daha çok diyalog şeklinde öğrencilerin anlayabileceği şekildedir. Sınavda, boşluk doldurma, cümle tamamlama soruları yer almaktadır. Ayrıca kelime bilgisini de ölçen sorular oldukça fazla bulunmaktadır buna ilaveten okuduğunu anlamayı ölçen paragraf soruları da yer almaktadır.      İngilizce sınavında müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Geçen seneki sorulara oranla bu sene daha kolay sorular sorulmuştur.


Yayin tarihi:  26/11/2015
Bu haber toplam 3236 defa okunmuştur
Yazarlar
Untitled Document
Kategori haberleri

Copyright © egitimhabercisi.com
2011
 
 
Bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan
ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
27 Mart   11:17